VLČEK

Full 1

ODVODNĚNÍ MOSTŮ & KOMUNIKACÍ

Solution forever

Full 1

Solution forever

ODVODNĚNÍ MOSTŮ & KOMUNIKACÍ

Full 1

Solution forever

ODVODNĚNÍ MOSTŮ & KOMUNIKACÍ

Full 1

ODVODNĚNÍ MOSTŮ & KOMUNIKACÍ

Solution forever

JSME
VLČEK SOLUTION

Přes 30 let inovací

v oblasti odvodnění mostů a komunikací

Odvodnění
mostů

Odvodnění
komunikací

Řadíme se mezi významné evropské společnosti

Společnost VLČEK SOLUTION s.r.o. se již téměř 30 let řadí mezi významné evropské firmy v oblasti vývoje, výroby a prodeje litinových stavebních výrobků určených především k odvodnění mostů, dopravních ploch a zakrytí šachet.
Standardem je profesionální přístup,nejvyšší kvalita,zákaznická podpora, trvalá inovace produktů a dokonalost v detailu.
Mnohaleté odborné zkušenosti našich pracovníků zaručují profesionální využití flexibility výrobků při navrhování technických řešení.

Měřítkem úspěchu je spokojenost mnoha projekčních, stavebních a obchodních společností v tuzemsku i zahraničí.

VLCEK-foto-01-

Výrobky VLČEK® jsou mnoho let používány v těchto zemích

Česká Republika
Slovensko
Polsko
Rakousko
Litva
Lotyšsko
Bulharsko
Macao
Ukrajina
Řecko
Estonsko
Srbsko
Libye
Dánsko

VLCEK-foto-02-

VLČEK SOLUTION s.r.o.

VLČEK SOLUTION s.r.o. je držitelem několika ocenění v oboru dopravního stavitelství a držitelem certifikátu
systému řízení jakosti ISO 9001:2015.

Intenzivně spolupracujeme s vysokými školami, investorskými, projekčními a stavebními organizacemi
a dále se podílíme na tvorbě technických norem a předpisů v několika evropských zemích.

0
mostních odvodňovačů
0
lapačů střešních splavenin osazených na okapových svodech
0
zabudovaných mříží a roštů na odvodnění dopravních ploch
0
čtvercových poklopů zakrývá silniční a chodníkové šachty inženýrských sítí
0
mostů odvodněných odvodňovači VLČEK
0
zabudovaných obrubníkových vpustí na odvodnění silnic
0
vodárenských poklopů

ostatních výrobků po kterých jezdíte a chodíte

VLČEK SOLUTION s.r.o.

je členem:

CERTIFIKACE