VLČEK

Full 1

ODVODNĚNÍ MOSTŮ & KOMUNIKACÍ

Solution forever

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ OD VLČEK SOLUTION s.r.o.

Odvodnění komunikací je klíčovým prvkem veřejné infrastruktury. Zahrnuje systémy a prvky, které jsou instalovány na povrchu komunikací, parkovišť, nebo jiných oblastech s provozem vozidel a chodců. Cílem odvodnění je omezit hromadění vody a tím zajistit bezpečnost provozu vozidel a chodců, a zároveň efektivní odvodnění povrchové vody.

Tyto prvky zahrnují poklopy, mříže a rošty, lapače a hrdlové roury, obrubníkové a vtokové mříže, liniové odvodnění, vodárenské poklopy a další součásti.

Naše služby zahrnují návrh a vývoj jednotlivých odvodňovacích prvků. Naši odborní technici Vám vždy poradí, jaký typ řešení je pro danou stavbu nejvhodnější.

PRODUKTY

PORTFOLIO