VLČEK

Full 1

ODVODNĚNÍ MOSTŮ & KOMUNIKACÍ

Solution forever

ODVODNĚNÍ MOSTŮ OD VLČEK SOLUTION s.r.o.

Odvodnění mostů je součástí inženýrského systému, který se používá k zachycení, řízení a odvádění povrchové vody z povrchu mostu. Tato infrastrukturní složka je klíčová pro udržení bezpečnosti a trvanlivosti mostů.

Pilířem firemního portfolia VLČEK SOLUTION s.r.o. je systém odvodnění mostů, který je předmětem neustálé inovace odrážející požadavky na stavbu nových i rekonstruovaných mostních objektů. V naší nabídce naleznete rigolové mostní odvodňovače a obrubníkové odvodňovače. Konstrukce odvodňovačů umožňuje plynulou výškovou i příčnou rektifikaci, odvodnění vozovkového souvrství včetně izolace, obsahuje prvky proti odcizení a díky variabilitě odtoků je lze použít na nových i rekonstruovaných objektech betonových, ocelových i kamenných mostních konstrukcích.

PRODUKTY

PORTFOLIO